Doitsu Ki Matsuba

Doitsu Ki Matsuba

Variëteit: Doitsu Ki Matsuba Lengte: 35 Geboortejaar: 2021

Geslacht: Kweker: Ikarashi Ozumi Prijs: € 280,00

Doitsu Shiro Matsuba

Doitsu Shiro Matsuba

Variëteit: Doitsu Shiro Matsuba Lengte: 37 Geboortejaar: 2021

Geslacht: Kweker: Ikarashi Ozumi Prijs: € 380,00

Doitsu Shiro Matsuba

Doitsu Shiro Matsuba

Variëteit: Doitsu Shiro Matsuba Lengte: 34 Geboortejaar: 2021

Geslacht: Kweker: Ikarashi Ozumi Prijs: € 280,00

Yamabuki Ogon

Yamabuki Ogon

Variëteit: Yamabuki Ogon Lengte: 41 Geboortejaar: 2021

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: € 280,00

Yamabuki Ogon

Yamabuki Ogon

Variëteit: Yamabuki Ogon Lengte: 40 Geboortejaar: 2021

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: € 280,00

Platinum Ogon

Platinum Ogon

Variëteit: Platinum Ogon Lengte: 47 Geboortejaar: 2021

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: € 380,00

Kin Matsuba

Kin Matsuba

Variëteit: Kin Matsuba Lengte: 43 Geboortejaar: 2021

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: € 380,00

Kin Matsuba

Kin Matsuba

Variëteit: Kin Matsuba Lengte: 42 Geboortejaar: 2021

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: verkocht

Yamabuki Ogon

Yamabuki Ogon

Variëteit: Yamabuki Ogon Lengte: 77 Geboortejaar: 2012

Geslacht: Vrouw Kweker: Izumiya Prijs: Op aanvraag

Yamabuki Ogon

Yamabuki Ogon

Variëteit: Yamabuki Ogon Lengte: 73 Geboortejaar: 2015

Geslacht: Vrouw Kweker: Hirashin Prijs: Op aanvraag

Mukashi Ogon

Mukashi Ogon

Variëteit: Mukashi Ogon Lengte: 89 Geboortejaar: 2013

Geslacht: Vrouw Kweker: Hirasawa Prijs: Op aanvraag