Doitsu Kin Matsuba

Doitsu Kin Matsuba

Variëteit: Doitsu Kin Matsuba Lengte: 39 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: verkocht

Kin Matsuba

Kin Matsuba

Variëteit: Kin Matsuba Lengte: 35 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: € 350,00

Kin Matsuba

Kin Matsuba

Variëteit: Kin Matsuba Lengte: 40 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: verkocht

Kin Matsuba

Kin Matsuba

Variëteit: Kin Matsuba Lengte: 34 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: verkocht

Aka Matsuba

Aka Matsuba

Variëteit: Aka Matsuba Lengte: 33 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: € 350,00

Aka Matsuba

Aka Matsuba

Variëteit: Aka Matsuba Lengte: 35 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: verkocht

Aka Matsuba

Aka Matsuba

Variëteit: Aka Matsuba Lengte: 33 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: verkocht

Mix Hirashin

Mix Hirashin

Variëteit: Mix Hirashin Lengte: Geboortejaar: 2018

Geslacht: Kweker: Hirashin Prijs: 19 per stuk 10 voor 100

Mix Hirasawa

Mix Hirasawa

Variëteit: Mix Hirasawa Lengte: Geboortejaar: 2018

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: 29 per stuk 5 voor 100

Mix Hirasawa

Mix Hirasawa

Variëteit: Mix Hirasawa Lengte: Geboortejaar: 2018

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: 39 per stuk 4 voor 100

Mix NND

Mix NND

Variëteit: Mix NND Lengte: Geboortejaar: 2018

Geslacht: Kweker: NND Prijs: 49 per stuk 3 voor 100

Tancho

Tancho

Variëteit: Tancho Lengte: 60 Geboortejaar: 2016

Geslacht: Vrouw Kweker: Conias Prijs: verkocht

Shusui

Shusui

Variëteit: Shusui Lengte: 37 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: € 300,00

Shusui

Shusui

Variëteit: Shusui Lengte: 36 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: verkocht

Shusui

Shusui

Variëteit: Shusui Lengte: 40 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: € 500,00

Shusui

Shusui

Variëteit: Shusui Lengte: 41 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: € 600,00

Shusui

Shusui

Variëteit: Shusui Lengte: 37 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: € 600,00

Yamabuki Ogon

Yamabuki Ogon

Variëteit: Yamabuki Ogon Lengte: 50 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Vrouw Kweker: Hirashin Prijs: verkocht

Ki Matsuba

Ki Matsuba

Variëteit: Ki Matsuba Lengte: 81 Geboortejaar: 2014

Geslacht: Vrouw Kweker: Hirasawa Prijs: Op aanvraag

Asagi

Asagi

Variëteit: Asagi Lengte: 64 Geboortejaar: 2016

Geslacht: Vrouw Kweker: Hirasawa Prijs: verkocht

Hi Utsuri

Hi Utsuri

Variëteit: Hi Utsuri Lengte: 73 Geboortejaar: 2015

Geslacht: Vrouw Kweker: Hirasawa Prijs: Op aanvraag

Hi Utsuri

Hi Utsuri

Variëteit: Hi Utsuri Lengte: 70 Geboortejaar: 2015

Geslacht: Vrouw Kweker: Hirasawa Prijs: Op aanvraag

Kuyaku

Kuyaku

Variëteit: Kuyaku Lengte: 46 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Vrouw Kweker: Hirasawa Prijs: verkocht

Kin Matsuba

Kin Matsuba

Variëteit: Kin Matsuba Lengte: 76 Geboortejaar: 2014

Geslacht: Vrouw Kweker: Hirasawa Prijs: verkocht

Aka Matsuba

Aka Matsuba

Variëteit: Aka Matsuba Lengte: 52 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: verkocht

Doitsu Kin Matsuba

Doitsu Kin Matsuba

Variëteit: Doitsu Kin Matsuba Lengte: 50 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: € 800,00

Kuyaku

Kuyaku

Variëteit: Kuyaku Lengte: 50 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: verkocht

Kin Matsuba

Kin Matsuba

Variëteit: Kin Matsuba Lengte: 48 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: verkocht

Doitsu Kuyaku

Doitsu Kuyaku

Variëteit: Doitsu Kuyaku Lengte: 51 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: € 1.100,00

Doitsu Hariwake

Doitsu Hariwake

Variëteit: Doitsu Hariwake Lengte: 43 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: verkocht

Doitsu Kuyaku

Doitsu Kuyaku

Variëteit: Doitsu Kuyaku Lengte: 46 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: verkocht

Kohaku

Kohaku

Variëteit: Kohaku Lengte: 27 Geboortejaar: 2018

Geslacht: Kweker: NND Prijs: Op aanvraag

Sanke

Sanke

Variëteit: Sanke Lengte: 60 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Vrouw Kweker: NND Prijs: verkocht

Kohaku

Kohaku

Variëteit: Kohaku Lengte: 63 Geboortejaar: 2015

Geslacht: Vrouw Kweker: Murata Prijs: Op aanvraag

Ginrin Soragoi

Ginrin Soragoi

Variëteit: Ginrin Soragoi Lengte: 58 Geboortejaar: 2014

Geslacht: Vrouw Kweker: Maruhiro Prijs: Op aanvraag

Yamabuki Ogon

Yamabuki Ogon

Variëteit: Yamabuki Ogon Lengte: 77 Geboortejaar: 2012

Geslacht: Vrouw Kweker: Izumiya Prijs: Op aanvraag

Kohaku

Kohaku

Variëteit: Kohaku Lengte: 63 Geboortejaar: 2016

Geslacht: Vrouw Kweker: Tamaura Prijs: verkocht

Ginrin Showa

Ginrin Showa

Variëteit: Ginrin Showa Lengte: 52 Geboortejaar: 2016

Geslacht: Vrouw Kweker: NND Prijs: verkocht

Yamabuki Ogon

Yamabuki Ogon

Variëteit: Yamabuki Ogon Lengte: 51 Geboortejaar: 2016

Geslacht: Vrouw Kweker: Hirashin Prijs: Op aanvraag

Chagoi

Chagoi

Variëteit: Chagoi Lengte: 75 Geboortejaar: 2014

Geslacht: Vrouw Kweker: Ogata Prijs: Op aanvraag

Kohaku

Kohaku

Variëteit: Kohaku Lengte: 71 Geboortejaar: 2014

Geslacht: Vrouw Kweker: Murata Prijs: in optie

Sanke

Sanke

Variëteit: Sanke Lengte: 49 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Kweker: Yamamatsu Prijs: verkocht

Ai-Goromo

Ai-Goromo

Variëteit: Ai-Goromo Lengte: 47 Geboortejaar: 2016

Geslacht: Kweker: Ogata Prijs: verkocht

Platinum Ogon

Platinum Ogon

Variëteit: Platinum Ogon Lengte: 51 Geboortejaar: 2015

Geslacht: Kweker: Choguro Prijs: verkocht

Karashigoi

Karashigoi

Variëteit: Karashigoi Lengte: 67 Geboortejaar: 2014

Geslacht: Vrouw Kweker: Maruhiro Prijs: € 800,00

Karashigoi

Karashigoi

Variëteit: Karashigoi Lengte: 67 Geboortejaar: 2014

Geslacht: Vrouw Kweker: Maruhiro Prijs: € 950,00

Yamabuki Ogon

Yamabuki Ogon

Variëteit: Yamabuki Ogon Lengte: 46 Geboortejaar: 2015

Geslacht: Kweker: Ogata Prijs: € 450,00

Ginrin Kohaku

Ginrin Kohaku

Variëteit: Ginrin Kohaku Lengte: 42 Geboortejaar: 2016

Geslacht: Kweker: Ogata Prijs: € 300,00

Chagoi

Chagoi

Variëteit: Chagoi Lengte: 62 Geboortejaar: 2015

Geslacht: Kweker: Maruhiro Prijs: € 550,00

Chagoi

Chagoi

Variëteit: Chagoi Lengte: 55 Geboortejaar: 2015

Geslacht: Kweker: Maruhiro Prijs: € 450,00

Yamabuki Ogon

Yamabuki Ogon

Variëteit: Yamabuki Ogon Lengte: 75 Geboortejaar: 2012

Geslacht: Vrouw Kweker: Izumiya Prijs: verkocht

Chagoi

Chagoi

Variëteit: Chagoi Lengte: 52 Geboortejaar: 2015

Geslacht: Kweker: Maruhiro Prijs: € 450,00

Ochiba Shigure

Ochiba Shigure

Variëteit: Ochiba Shigure Lengte: 55 Geboortejaar: 2015

Geslacht: Kweker: Maruhiro Prijs: € 550,00

Doitsu Showa

Doitsu Showa

Variëteit: Doitsu Showa Lengte: 45 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Vrouw Kweker: Conias Prijs: verkocht

Doitsu Showa

Doitsu Showa

Variëteit: Doitsu Showa Lengte: 45 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Vrouw Kweker: Conias Prijs: € 1.500,00

Doitsu Sanke

Doitsu Sanke

Variëteit: Doitsu Sanke Lengte: 45 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Vrouw Kweker: Conias Prijs: verkocht

Doitsu Showa

Doitsu Showa

Variëteit: Doitsu Showa Lengte: 44 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Vrouw Kweker: Conias Prijs: verkocht

Doitsu Showa

Doitsu Showa

Variëteit: Doitsu Showa Lengte: 44 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Vrouw Kweker: Conias Prijs: verkocht

Kindai Showa

Kindai Showa

Variëteit: Kindai Showa Lengte: 52 Geboortejaar: 2016

Geslacht: Kweker: NND Prijs: verkocht

Hi Showa

Hi Showa

Variëteit: Hi Showa Lengte: 54 Geboortejaar: 2016

Geslacht: Kweker: NND Prijs: verkocht

Showa

Showa

Variëteit: Showa Lengte: 55 Geboortejaar: 2016

Geslacht: Kweker: NND Prijs: verkocht

Kohaku

Kohaku

Variëteit: Kohaku Lengte: 55 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Vrouw Kweker: Dainichi Prijs: verkocht

Ginrin Kohaku

Ginrin Kohaku

Variëteit: Ginrin Kohaku Lengte: 60 Geboortejaar: 2014

Geslacht: Vrouw Kweker: Maruhiro Prijs: € 950,00

Kohaku

Kohaku

Variëteit: Kohaku Lengte: 55 Geboortejaar: 2016

Geslacht: Kweker: NND Prijs: verkocht

Kohaku

Kohaku

Variëteit: Kohaku Lengte: 52 Geboortejaar: 2016

Geslacht: Kweker: Murata Prijs: € 900,00

Kohaku

Kohaku

Variëteit: Kohaku Lengte: 55 Geboortejaar: 2016

Geslacht: Kweker: Murata Prijs: € 1.200,00

Kuyaku

Kuyaku

Variëteit: Kuyaku Lengte: 52 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Vrouw Kweker: Tamaura Prijs: verkocht

Shiro Utsuri

Shiro Utsuri

Variëteit: Shiro Utsuri Lengte: 50 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Vrouw Kweker: Omosako Prijs: € 1.600,00

Shiro Utsuri

Shiro Utsuri

Variëteit: Shiro Utsuri Lengte: 51 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Vrouw Kweker: Omosako Prijs: Op aanvraag

Shiro Utsuri

Shiro Utsuri

Variëteit: Shiro Utsuri Lengte: 52 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Vrouw Kweker: Omosako Prijs: verkocht

Shiro Utsuri

Shiro Utsuri

Variëteit: Shiro Utsuri Lengte: 50 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Vrouw Kweker: Omosako Prijs: verkocht

Showa

Showa

Variëteit: Showa Lengte: 41 Geboortejaar: 2016

Geslacht: Kweker: Ogata Prijs: € 600,00

Sanke

Sanke

Variëteit: Sanke Lengte: 49 Geboortejaar: 2016

Geslacht: Kweker: Yamamatsu Prijs: € 500,00

Kohaku

Kohaku

Variëteit: Kohaku Lengte: 44 Geboortejaar: 2016

Geslacht: Kweker: NND Prijs: verkocht

Kohaku

Kohaku

Variëteit: Kohaku Lengte: 47 Geboortejaar: 2016

Geslacht: Kweker: NND Prijs: verkocht

Kohaku

Kohaku

Variëteit: Kohaku Lengte: 42 Geboortejaar: 2016

Geslacht: Kweker: NND Prijs: € 550,00

Sanke

Sanke

Variëteit: Sanke Lengte: 41 Geboortejaar: 2016

Geslacht: Kweker: NND Prijs: verkocht

Sanke

Sanke

Variëteit: Sanke Lengte: 44 Geboortejaar: 2016

Geslacht: Kweker: NND Prijs: verkocht

Ginrin Kohaku

Ginrin Kohaku

Variëteit: Ginrin Kohaku Lengte: 46 Geboortejaar: 2016

Geslacht: Vrouw Kweker: Wada Prijs: Op aanvraag

Yamabuki Ogon

Yamabuki Ogon

Variëteit: Yamabuki Ogon Lengte: 73 Geboortejaar: 2015

Geslacht: Vrouw Kweker: Hirashin Prijs: Op aanvraag

Sanke

Sanke

Variëteit: Sanke Lengte: 78 Geboortejaar: 2013

Geslacht: Vrouw Kweker: Marusho / NND Prijs: Op aanvraag

Hi Shusui

Hi Shusui

Variëteit: Hi Shusui Lengte: 62 Geboortejaar: 2015

Geslacht: Vrouw Kweker: Hirasawa Prijs: verkocht

Mukashi Ogon

Mukashi Ogon

Variëteit: Mukashi Ogon Lengte: 89 Geboortejaar: 2013

Geslacht: Vrouw Kweker: Hirasawa Prijs: Op aanvraag

Kuyaku

Kuyaku

Variëteit: Kuyaku Lengte: 62 Geboortejaar: 2014

Geslacht: Vrouw Kweker: Hirasawa Prijs: verkocht

Kin Matsuba

Kin Matsuba

Variëteit: Kin Matsuba Lengte: 61 Geboortejaar: 2015

Geslacht: Vrouw Kweker: Hirasawa Prijs: verkocht

Platinum Ogon 2 stuks

Platinum Ogon 2 stuks

Variëteit: Platinum Ogon 2 stuks Lengte: 45 Geboortejaar: 2015

Geslacht: Kweker: Choguro Prijs: € 550,00

Chagoi

Chagoi

Variëteit: Chagoi Lengte: 75 Geboortejaar: 2013

Geslacht: Vrouw Kweker: Hirasawa Prijs: Op aanvraag

Ginrin Showa

Ginrin Showa

Variëteit: Ginrin Showa Lengte: 50 Geboortejaar: 2014

Geslacht: Vrouw Kweker: Maruhiro Prijs: verkocht

Soragoi

Soragoi

Variëteit: Soragoi Lengte: 72 Geboortejaar: 2013

Geslacht: Vrouw Kweker: Hirasawa Prijs: Op aanvraag

Ginrin Ki Matsuba

Ginrin Ki Matsuba

Variëteit: Ginrin Ki Matsuba Lengte: 71 Geboortejaar: 2013

Geslacht: Vrouw Kweker: Maruhiro Prijs: Op aanvraag

Ki Matsuba

Ki Matsuba

Variëteit: Ki Matsuba Lengte: 77 Geboortejaar: 2013

Geslacht: Vrouw Kweker: Maruhiro Prijs: Op aanvraag

Mukashi Ogon

Mukashi Ogon

Variëteit: Mukashi Ogon Lengte: 48 Geboortejaar: 2015

Geslacht: Kweker: Maruhiro Prijs: € 450,00

Mukashi Ogon

Mukashi Ogon

Variëteit: Mukashi Ogon Lengte: 56 Geboortejaar: 2015

Geslacht: Kweker: Maruhiro Prijs: € 450,00

Mukashi Ogon

Mukashi Ogon

Variëteit: Mukashi Ogon Lengte: 60 Geboortejaar: 2015

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: € 450,00

Ginrin Karashigoi

Ginrin Karashigoi

Variëteit: Ginrin Karashigoi Lengte: 67 Geboortejaar: 2014

Geslacht: Vrouw Kweker: Maruhiro Prijs: Op aanvraag

Ki Matsuba

Ki Matsuba

Variëteit: Ki Matsuba Lengte: 52 Geboortejaar: 2015

Geslacht: Kweker: Maruhiro Prijs: € 550,00

Kogane Ochiba

Kogane Ochiba

Variëteit: Kogane Ochiba Lengte: 48 Geboortejaar: 2015

Geslacht: Kweker: Maruhiro Prijs: verkocht

Kuyaku

Kuyaku

Variëteit: Kuyaku Lengte: 49 Geboortejaar: 2015

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: € 550,00

Asagi

Asagi

Variëteit: Asagi Lengte: 44 Geboortejaar: 2015

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: € 550,00

Shiro Utsuri

Shiro Utsuri

Variëteit: Shiro Utsuri Lengte: 63 Geboortejaar: 2015

Geslacht: Vrouw Kweker: NND Prijs: Op aanvraag

Showa

Showa

Variëteit: Showa Lengte: 68 Geboortejaar: 2015

Geslacht: Vrouw Kweker: Isa Prijs: Op aanvraag

Shiro Utsuri

Shiro Utsuri

Variëteit: Shiro Utsuri Lengte: 45 Geboortejaar: 2015

Geslacht: Man Kweker: NND Prijs: € 775,00

Shiro Utsuri

Shiro Utsuri

Variëteit: Shiro Utsuri Lengte: 45 Geboortejaar: 2015

Geslacht: Man Kweker: NND Prijs: € 775,00

Chagoi

Chagoi

Variëteit: Chagoi Lengte: 50 Geboortejaar: 2012

Geslacht: Kweker: Yamazaki Prijs: € 400,00

 Interkoi 2017: 1e prijs

Euregio Koi Show 2017: 2e prijs 

Showa

Showa

Variëteit: Showa Lengte: 71 Geboortejaar: 2014

Geslacht: Vrouw Kweker: Isa Prijs: Op aanvraag

Ginrin Kohaku

Ginrin Kohaku

Variëteit: Ginrin Kohaku Lengte: 55 Geboortejaar: 2014

Geslacht: Kweker: Maruhiro Prijs: Op aanvraag

Kohaku

Kohaku

Variëteit: Kohaku Lengte: 49 Geboortejaar: 2014

Geslacht: Kweker: Yagenji Prijs: verkocht

Kindai Showa

Kindai Showa

Variëteit: Kindai Showa Lengte: 70 Geboortejaar: 2013

Geslacht: Vrouw Kweker: Isa Prijs: Op aanvraag

Interkoi 2014: 1e prijs

Euregio Koi Show 2014: 1e prijs + Young Champion

Belgian ZNA koi show 2014: 1e prijs + best in size + Young Champion

Arcen 2014: Senior Tategoi

Euregio koi show 2015: 1e prijs + best in size 

Belgian ZNA koi show 2015: 1e prijs 

Arcen 2015: 1e prijs 

Interkoi 2016: 1e prijs

German Young Koi Show 2016: Grand Champion

Euregio Koi Show 2016: 1e prijs

Interkoi 2017: 1e prijs + Adult Champion

Euregio Koi Show 2017: 1e prijs + Best in size 6 + Best in Variety 

kohaku

kohaku

Variëteit: kohaku Lengte: 68 Geboortejaar: 2012

Geslacht: Vrouw Kweker: Ikarashi Prijs: Op aanvraag

Interkoi 2015: 1e prijs + best in variety + Adult champion

Euregio Koishow 2015: 1e prijs + best in variety + best in size + Adult Champion

Belgian ZNA koishow 2015: 1e prijs + Best in variety + Adult Tategoi

Arcen 2015: 1e prijs + best in size + Mature Champion

German Shinkokai Koi Show 2015: 1e prijs + best in variety 

Interkoi 2016: 2e prijs

Euregio Koi Show 2016: Grand Champion

Belgian ZNA Koi Show 2016: Grand Champion

Euregio Koi Show 2017: best in size 7 + Best in variety + Mature Champion

Sanke

Sanke

Variëteit: Sanke Lengte: 75 Geboortejaar: 2012

Geslacht: Vrouw Kweker: Miyatora Prijs: verkocht

Sanke

Sanke

Variëteit: Sanke Lengte: 71 Geboortejaar: 2012

Geslacht: Vrouw Kweker: Kataoka Prijs: verkocht

 Interkoi 2017: 2e prijs

Showa

Showa

Variëteit: Showa Lengte: 66 Geboortejaar: 2013

Geslacht: Kweker: Isa Prijs: verkocht