Doitsu Kin Matsuba

Doitsu Kin Matsuba

Variëteit: Doitsu Kin Matsuba Lengte: 39 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: verkocht

Kin Matsuba

Kin Matsuba

Variëteit: Kin Matsuba Lengte: 35 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: € 350,00

Kin Matsuba

Kin Matsuba

Variëteit: Kin Matsuba Lengte: 40 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: verkocht

Kin Matsuba

Kin Matsuba

Variëteit: Kin Matsuba Lengte: 34 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: verkocht

Kuyaku

Kuyaku

Variëteit: Kuyaku Lengte: 46 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Vrouw Kweker: Hirasawa Prijs: verkocht

Kin Matsuba

Kin Matsuba

Variëteit: Kin Matsuba Lengte: 76 Geboortejaar: 2014

Geslacht: Vrouw Kweker: Hirasawa Prijs: verkocht

Doitsu Kin Matsuba

Doitsu Kin Matsuba

Variëteit: Doitsu Kin Matsuba Lengte: 50 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: € 800,00

Kuyaku

Kuyaku

Variëteit: Kuyaku Lengte: 50 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: verkocht

Kin Matsuba

Kin Matsuba

Variëteit: Kin Matsuba Lengte: 48 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: verkocht

Doitsu Kuyaku

Doitsu Kuyaku

Variëteit: Doitsu Kuyaku Lengte: 51 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: € 1.100,00

Doitsu Hariwake

Doitsu Hariwake

Variëteit: Doitsu Hariwake Lengte: 43 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: verkocht

Doitsu Kuyaku

Doitsu Kuyaku

Variëteit: Doitsu Kuyaku Lengte: 46 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: verkocht

Kuyaku

Kuyaku

Variëteit: Kuyaku Lengte: 52 Geboortejaar: 2017

Geslacht: Vrouw Kweker: Tamaura Prijs: verkocht

Kuyaku

Kuyaku

Variëteit: Kuyaku Lengte: 62 Geboortejaar: 2014

Geslacht: Vrouw Kweker: Hirasawa Prijs: verkocht

Kin Matsuba

Kin Matsuba

Variëteit: Kin Matsuba Lengte: 61 Geboortejaar: 2015

Geslacht: Vrouw Kweker: Hirasawa Prijs: verkocht

Kogane Ochiba

Kogane Ochiba

Variëteit: Kogane Ochiba Lengte: 48 Geboortejaar: 2015

Geslacht: Kweker: Maruhiro Prijs: verkocht

Kuyaku

Kuyaku

Variëteit: Kuyaku Lengte: 49 Geboortejaar: 2015

Geslacht: Kweker: Hirasawa Prijs: € 550,00